Volver a CARENCIAS

N

Azot (N)

Azot

AZOTUL este cel mai important nutrient pentru dezvoltarea plantelor deoarece este elementul principal al biomoleculelor vitale, precum proteinele și clorofila. Prin urmare, azotul este un element necesar în toate stările fenologice ale plantei, în special în dezvoltarea frunzelor și mugurilor, unde există mai multă clorofilă.
Azotul din plante este clasificat în 3 categorii:
Peste 50% se regăsește în compuși cu pondere moleculară mare (proteine și acizi nucleici); iar restul ca azot organic solubil (aminoacizi, amide, amine…) și azot anorganic (în principal ioni de azotat și amoniu). Conținutul de azot din masa solidă totală a plantei este de 1,5, pânpă la 5%.

ABSORBȚIE

Regăsim azot în sol, practic în fracțiunea de N organic, dar plantele îl absorb prin rădăcini și frunze sub formă minerală, cum ar fi azotul amoniacal (NH4 +) și azotul azotic (NO3-). De aceea sunt atât de importante procesele de mineralizare cu azot din sol, controlate de microorganisme.

Există bacterii precum Rhizobium și Frankia care, în simbioză cu plantele leguminoase și alte familii de plante, sunt capabile să fixeze azotul atmosferic. În stare gazoasă, și amoniacul poate fi introdus în plantă prin stomate. Din aceste două procese rezultă amoniu.

PRODUSE RECOMANDATE