Home>RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ

RSC

Cultifort contribuie activ și voluntar la îmbunătățirea socială, economică și de mediu prin diferite acțiuni de solidaritate.

Objetivos de desarrollo sostenible

Liderii mondiali ai Națiunilor Unite în 2015 au adoptat un set de obiective globale pentru eradicarea sărăciei, protejarea planetei și asigurarea prosperității pentru toți, ca parte a unei noi agende de dezvoltare durabilă. Acestea se numesc Obiective de dezvoltare durabilă (ODD) și fiecare dintre ele are obiective specifice care trebuie atinse în următorii ani, până în 2030.

Pentru a atinge aceste obiective, fiecare trebuie să-și facă partea, iar la Cultifort ne-am pus deja la treabă ajutând la atingerea acestor obiective globale.

La Cultifort ne alăturăm campaniei # COMPANIES4SDGs pentru a sensibiliza și a implica întreaga populație, de la echipa internă Cultifort până la fermierul final, deoarece această bătălie trebuie câștigată cu participarea tuturor. În acest fel și prin această campanie, invităm acțiuni pentru a uni cauzele și obiceiurile durabile.

La Cultifort contribuim la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale ONU după cum urmează:

Obiectiv 2: ERADICAREA FOAMETEI

Populația mondială crește constant și are nevoie de o cantitate corespunzătoare de alimente. Sectorul alimentar și agricol oferă soluții-cheie pentru dezvoltare și este esențial pentru eradicarea foametei și a sărăciei. Agricultura gestionată corespunzător poate furniza alimente hrănitoare pentru întreaga planetă și poate genera un venit decent, poate sprijini dezvoltarea oamenilor din mediul rural și poate proteja mediul.

Chiar în acest moment, solurile, oceanele, pădurile, apa potabilă și biodiversitatea noastră sunt supuse unui proces rapid de degradare din cauza proceselor de supraexploatare.

În plus, schimbările climatice au impact asupra resurselor de care depindem și sporesc riscurile asociate dezastrellor naturale, cum ar fi seceta și inundațiile.

Investițiile în agricultură sunt esențiale pentru creșterea capacității de producție agricolă și sunt necesare sisteme durabile de producție alimentară pentru a atenua dificultățile cauzate de foamete.

Din toate aceste motive, Cultifort a ales ca toate soluțiile noastre să fie cu RISIPĂ ZERO și, prin urmare, să reducă degradarea solurilor și a mediului înconjurător. În plus, ne dezvoltăm și ne revizuim în mod constant formulele spre a le adapta la nevoile agriculturii ecologice și a le face astfel mai durabile.

Am avut întotdeauna ca prioritate maximizarea producțiilor agricole, precum și reducerea pierderilor și rezultatelor necomerciale.

De asemenea, soluțiile noastre sunt foarte utile pentru practicile agricole reziliente, care cresc productivitatea și producția, precum și desfășurarea mecanismelor naturale de apărare a plantelor și pentru a evita utilizarea unor produse mai agresive cu mediul

OBIECTIV 5: EGALITATE DE GEN

Egalitatea de gen nu este doar un drept esențial al omului, ci și fundamentul unei lumi pașnice, prospere și durabile.

Compania Cultifort mizează pe egalitate de șanse. Peste 50% din echipa noastră este reprezentată de femei.

OBIECTIV 8: MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ

Pentru a obține o dezvoltare economică durabilă, societățile trebuie să creeze condițiile necesare pentru ca oamenii să aibă acces la locuriri de muncă de calitate, stimulând economia fără a afecta mediul.
Cultifort este un grup comercial cu sediul la Pego, un oraș la nord de Alicante. Este conștient și preocupat să contracareze depopularea Spaniei. Ne angajăm să creăm o industrie solidă și locuri de muncă de calitate în regiunea noastră pentru a preveni migrația către orașele mari și depopularea zonelor rurale.
Scopul nostru este de a atinge niveluri mai ridicate de productivitate prin diversificare, modernizare tehnologică și inovație, generând astfel valoare adăugată pentru societate.

OBIECTIV 9: INDUSTRIE, INOVARE ȘI INFRASTRUCTURĂ

Progresul tehnologic trebuie să stea la baza eforturilor pentru atingerea obiectivelor de mediu, cum ar fi sporirea resurselor și eficiența energetică. Fără tehnologie și inovație, industrializarea nu va avea loc, iar fără industrializare, nu va exista nici dezvoltare.

La nivelul Cultifort, am optat întotdeauna pentru o industrializare durabilă care să ne permită să wvoluăm în continuare, răspunzând nevoilor clienților noștri, precum și optimizând diferitele procese de producție pentru a fi din ce în ce mai eficiente.

Tradiția noastră constă în inovare și în generarea unor soluții inovatoare și durabile, adaptate nevoilor clienților noștri din propriile noastre cercetări, precum și prin parteneriate cu diferite universități și cu centre de cercetare.