Volver a CARENCIAS

Mn

Mangan (Mn)

Mangan

Principala funcție a manganului este aceea de a activa enzimele cu rol în procesele metabolice importante.

Pe de o parte, manganul participă la fotosinteză prin activarea complexului mangan-proteină care transportă electronii din apă către fotosistemul II, în procesul de fotoliză a apei.

De asemenea, participă la respirația microcelulară pentru multe enzime respiratorii ale ciclului Krebs.

Contribuie la metabolismul azotului, fiind implicat în activarea arginazei, o enzimă esențială în ciclul ureei.

ABSORBȚIE

Este absorbit ca ion de Mn+2 prin rădăcini și prin frunze, într-un proces ce necesită energie. Acest proces poate fi amânat de prezența altor ioni divalenți, precum Mn+2 și Ca+2.

DEFICIENȚE

Deficitul de mangan este un factor limitativ în solurile acide cu conținut ridicat de materii organice. Deși această deficiență nu este foarte des întâlnită, simptomele inițiale sunt clorozele internerviale, atât la frunzele tinere, cât și la cele vechi, asociate cu pete clorotice care ulterior devin necrotice. Manganul produce dezorganizarea membranelor nucleului celular și a mitocondriilor.

Plantele cu deficit de Mn se ofilesc și arată lipsite de vigoare.

PRODUSE RECOMANDATE