Volver a CARENCIAS

Fe

Fier (Fe)

Fier

Dintre toți micronutrienții, fierul este cel mai necesar, făcând parte a grupurilor catalitice ale multor enzime redox de tip hemoproteină al căror nucleu este format de porfirină găsită chelând un atom de fier. În acest grup de enzime, putem regăsi citocromi, necesari pentru sinteza clorofilei; catalază, peroxidaze și reductaze de sulfați și nitrați, deci reglează absorbția sulfului și a azotului. În toate aceste sisteme pe bază de enzime, fierul asigură transportul electronilor.

ABSORBȚIE
Planta absoarbe fier prin rădăcini și prin frunze su formă de Fe+2 și de Fe+.

DEFICIENȚE

Deficiențele de sulf nu sunt frecvente, deoarece sunt prezente în sol în cantități suficiente. Dar dacă intervine această deficiență, plantele cresc mai puțin și devin rigide și fragile. Deficitul de sulf poate fi confundat cu lipsa de azot, ambele având cloroză răspândită în frunze. Spre deosebire de deficitul de azot, simptomele deficienței de sulf apar inițial la frunzele tinere, datorită imobilității sulfului

PRODUSE RECOMANDATE